Έχουμε πουλήσει την ψυχή μας στον εγωισμό μας και η διαπραγμάτευση είναι σκληρή -Κορίνα Κονταξάκη

Το πιο επικίνδυνο από όλα
Είναι ο «εξευγενισμένος εγωισμός» :
Μπερδεύουμε τη μαλθακότητα για χαλάρωση
Νομίζουμε το φόβο για αγάπη
Μετράμε τη σύγχυση για έμπνευση
Πιστεύουμε τη γνώση για σοφία
Συγχύζουμε την παράνοια με φώτιση
Θεωρούμε την υπερένταση, κοσμική ενέργεια
Ταυτίζουμε την εμμονή με τη συγκέντρωση
Προωθούμε τις προσωπικές στιγμές για συμπαντικές
Κατασκευάζουμε τις στιγμιαίες αναλαμπές σε ολοκλήρωση

Πρεσβεύουμε το εγώ για τον Εαυτό,
ενώ περνάμε τη σταθερότητα για εγωπάθεια.

Προσοχή στον εξευγενισμένο εγωισμό ….
Την αφηρημένη πνευματικότητα…
Την συγχυσμένη γνώση…
Το νοθευμένο ταλέντο…

  

Comments

Popular posts from this blog

Αγάπη - Κορίνα Κονταξάκη

Raja Yoga: Taking over the control to then let it go by Maria Hadjistylli

Love - Korina Kontaxaki