Favourite / Αγαπημένα

Μετά το Χώμα

  Όταν η ψυχή αλάφρωσε από το χώμα Έμεινε σε μια γωνιά με ημίφως Για να ορίσει τι θα κρατήσει.   Αναμνήσεις αναπάντεχες Εμπειρίε...

Popular / Δημοφηλέστερα

Γιόγκα για Ηθοποιούς- Κορίνα Κονταξάκη (Ηθοποιός, Δασκάλα Γιόγκα)

 Η Γιόγκα είναι μια μέθοδος οργάνωσης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου συστήματος. Το θέατρο είναι μια μέθοδος έκφρασης και απελευθέρωσης:
στην αρχαία Ελλάδα ονόμαζαν την απελευθέρωση αυτή «κάθαρση».
  
Μπορεί το ένα να συμπληρώσει το άλλο;
 
Η Γιόγκα –αν εφαρμοστεί με τον κλασσικό τρόπο και όχι με τον«δυτικο-ποιημένο», είναι ένα εργαλείο ενεργοποίησης και οργάνωσης της
Prana- ζωτικότητας. Η ζωτικότητα είναι αυτό που μας δίνει ενέργεια για δράση αλλά και αυτό που θα μας χαλαρώσει- αν το επιλέξουμε. Η ζωτικότητα μπορεί να «ξυπνήσει» εσωστρέφεια Ή εξωστρέφεια και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. 

Μέσω πρακτικών της Γιόγκα, έχει σχεδιαστεί μια ειδική εκπαίδευση του ηθοποιού με στόχο:
 
- Να ξεκλειδώσουμε όλο το σώμα με επιλεγμένες στάσεις-
asanas για να επεκτείνουμε τις εκφραστικές του ικανότητες.  
- Να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των πνευμόνων με ειδικές ασκήσεις αναπνοής-
Pranayama για περισσότερη δύναμη και αντοχή στη φωνή.
- Να δυναμώσουμε την ενέργεια μας και την παρουσία μας στη σκηνή, με ειδικές ασκήσεις ελέγχου και αύξησης της
Prana- ζωτικότητας,χρησιμοποιώντας διαλογιστική αναπνοή (Pranayama). 
- Να μάθουμε πως να χαλαρώνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά και γενικά να ελέγχουμε το συναισθηματικό μας σώμα.Για αυτό χρησιμοποιούμε συνδυασμό σωματικών, νοητικών και αναπνευστικών ασκήσεων.
- Να δυναμώσουμε το νοητικό μας σώμα για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί κατά τη διάρκεια των προβών αλλά και για να πετύχουμε τους στόχους μας.
 Ειδικοί οραματισμοί εφαρμόζονται για το στόχο αυτό. 
- Να προσανατολιστούμε ηθικά γνωρίζοντας τους ηθικούς νόμους της Γιόγκα που αναφέρονται σαν
Yamas & Niyamas. Έτσι θα βρούμε δημιουργικούς και χρήσιμους λόγους και τρόπους να είμαστε στη σκηνή.
- Να συντονιζόμαστε με τους παρτενέρ μας ή με ολόκληρη την θεατρική ομάδα μέσω ειδικών διαλογισμών και αναπνοών.
  

Στα μαθήματα Γιόγκα για
Performers εκπαιδευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για «ζέσταμα» πριν την παράσταση, το οποίο έχει τρία επίπεδα: 

Α) Όταν δεν έχεις πολύ χρόνο και είναι μικρό σε διάρκεια, χωρίς έντονους ήχους
Β) Όταν έχεις περισσότερο χρόνο και διαρκεί περίπου 30 λεπτά με μέτρια ένταση σε ήχους
Γ) Πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης ηθοποιού (σώμα- αναπνοή-φωνή- συγκέντρωση) που διαρκεί από 1-3 ώρες.
 

Η Γιόγκα είναι μια αρχαία μέθοδος ενδυνάμωσης σώματος, νου και συναισθημάτων. Ένας ηθοποιός με ισότιμα δυνατό φυσικό , συναισθηματικό
και νοητικό σώμα είναι ένα δυνατό διάμεσο που μπορεί να φέρει κάθαρση στον εαυτό του και στο κοινό κατά τη διάρκεια της παράστασης.
 

Yoga for Performers by Korina Kontaxaki (Actress- Yoga Teacher)

Yoga is a method of organization and empowerment of the
human system, while theatre is a method of expression and release; in ancient
Greece this ‘release’ was labeled ‘catharsis’.
Can the one complete the other?

 If yoga is applied in the classical way and not in the
‘westernised’ way, it provides a tool for activating and organizing Prana
– vitality. Prana is that which gives us the energy to act, but also that which
  relaxes us – if we choose. Prana can awaken introversion or extroversion,
  depending on how we choose to use it.
 Special Yoga training is designed with the purpose:

1. To unlock the whole body with selected positions – asanas, for improving our expressive skills.
2. To increase the lung capacity with specialised breathing exercises – Pranayama for increased strength αnd vocal endurance.
3. To empower our energy and presence onstage, with special control exercises which increase the prana – vitality using meditative breathing (pranayama)
4. To learn how to relax quickly and effectively, and more generally how to control our emotional body. For this we use a combination of physical, mental
and breathing techniques.
5. To empower our mental body to become more productive in rehearsals but also to achieve our goals, using specialised visualisations.
6. To direct ourselves morally through the teachings of the moral laws of yoga, named Yamas and Niyamas. These laws can offer creative and useful reasons and ways of acting onstage.
7. To coordinate ourselves with our partners or group members through specialised meditations and breathing exercises.

In the‘Yoga for Performers’ classes, we use a specifically devised ‘warm-up’  for performing program, which can be used on three separate levels, depending on the time available to the actor before each performance:
1. Short program, for limited time, without intense or loud sounds.
2. Extended program (30 mins) with a medium intensity of sound.
3. Full actor’s training program for body, voice, breath and concentration (1-3 hours)

 Yoga is an ancient method of physical, mental and
emotional empowerment. An actor with the ability to balance all three of these
bodies is a strong median who can bring about catharsis to both himself and the
audience during the performance.